Subkonta

SUBKONTA GRUP i ORGANIZACJI – STAN NA 16.02.2017 r.

 

SP Babice                                          5000 zł

SP Grojec                                          2665,66 zł

SP Rajsko                                          4432,98 zł

SP Włosienica                                  250 zł

PS Brzezinka                                     20,04 zł

PS Grojec                                          3599,17 zł

PS Zaborze                                       4617,71 zł

PS Poręba Wielka                           1792,90 zł

PS Rajsko                                          3 110,71 zł

PS Włosienica                                  5401,8 zł

KGW Babice                                     30,30 zł

KGW Broszkowice                          120,20 zł

KGW Brzezinka                                57,20 zł

KGW Dwory Drugie                        33,05 zł

KGW Harmęże                                 13,20 zł

KGW Stawy Grojeckie                    16,50 zł

KGW Pławy                                       41,20 zł

KGW Poręba Wielka                      1322,20 zł

KGW Stawy Monowskie                40 zł

KGW Włosienica                             43,80 zł

KGW Zaborze                                  64,93 zł

LKS Poręba Wielka                         4615,60 zł

Remont Krzyża w Rajsku               4 477,70 zł

 

 

Stan środków na pozostałych subkontach wynosi 0 zł lub dane nie są dostępne z poziomu użytkownika konta (w takim wypadku prosimy o kontakt).

Jeśli chcesz wesprzeć wpłatą na konto którąś z grup, skorzystaj z LISTY SUBKONT.

Stan subkont jest uzupełniany ręcznie, mogą występować opóźnienia w aktualizacji.