Aktywne Lato

Aktywne Lato

Miło nam poinformować, że nasza Fundacja jest partnerem w poniższym projekcie: „Aktywne lato w Gminie Oświęcim- rozwój kapitału społecznego  Gminy Oświęcim.” współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. Aktywni lokalnie wzmacniają kapitalnie – edukacyjnie, sportowo i kulturalnie, realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego […]