Nasze działania

Czym zajmuje się Fundacja?

Wsparcie projektowe

Służymy wszystkim organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym, które chciałyby ubrać swoje działania w projekty i ubiegać się o dofinansowania.

Zbiórki publiczne

Umożliwiamy grupom działającym na rzecz mieszkańców gminy Oświęcim prowadzenie zbiórek publicznych na cele zbieżne z celami Fundacji. Każda z organizacji może stworzyć swoje subkonto.

Kreatywnie dla gminy!

Jesteśmy zespołem ludzi pełnych kreatywnych pomysłów - chcemy wspierać mieszkańców w zakresie realizacji ich własnych marzeń i włączania się w życie społeczne gminy.

 Kim jesteśmy?

Kim jesteśmy?

Fundację tworzą ludzie, którym zależy na rozwoju społeczności lokalnej - w wielu dziedzinach. Są wśród nas nauczyciele, społecznicy, animatorzy i lokalni aktywiści. W swoich dotychczasowych działaniach wspieraliśmy zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby starsze. Znamy się na tym, jak organizować tradycyjne wydarzenia, ale jesteśmy również zaprzyjaźnieni z nowymi technologiami. Więcej informacji

Ludzie Fundacji

Skład Zarządu i Rady FROPSSiKa
Awatara
Marta Brzeziecka
Prezes Zarządu
Awatara
Anna Fajfer
Członek Zarządu
Awatara
Arkadiusz Kuwik
Członek Zarządu
Awatara
Beata Łakomy
Rada Fundacji
Awatara
Anna Krawczyk
Rada Fundacji
Awatara
Tomasz Klęczar
Rada Fundacji
Awatara
Przemysław Jelonek
Rada Fundacji

Co słychać w Fundacji?